Dịch vụ Web Hosting

HOSTING H+ (LINUX)
H3 H4 H5 H6 H7 H8
Webspace 1GB 1.5GB 2GB 3GB 5GB 7GB
Bandwidth 20GB 40GB 80GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sub Domain 1 1 1 1 1 1
Database 1 1 1 1 1 1
Phí cài đặt

Miễn phí

Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Thanh toán tối thiểu 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm
Phí hàng năm 1.000.000 đ 1.300.000 đ 1.600.000 đ 2.100.000 đ 2.800.000 đ 3.600.000 đ

– Lưu ý:
+ Thêm 1GB Bandwidth: 30.000 đ/tháng
+ Thêm 100MB Webspace: 40.000 đ/tháng
+ Giá trên là 1 năm và chưa bao gồm 10% VAT.