Hướng dẫn đăng bài viết

HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI VIẾT MỤC TIN TỨC – DỰ ÁN – DỊCH VỤ

LÀM THEO THỨ TỰ

  1. Viết bài mới
  2. Nhập tiêu đề bài viết mới
  3. Nhập nội dung bài viết
  4. Thêm hình ảnh cho bài viết
  5. Bài viết thuộc danh mục nào -> Tích vào danh mục ấy
  6. Thêm ảnh đại diện cho bài viết
  7. Đăng để Xuất bản bài viết sau khi hoàn tất