Hướng dẫn thay đổi Slide

Di chuột phần Edit Page -> Edit with UX Builder

  1. Kích đúp chuột vào Banner cần thay đổi
  2. Change media để tải ảnh khác từ máy lên
  3. Chọn các ảnh Banner bên cạnh để thay đổi và làm tương tự bước 2.
  4. Apply -> Update sau khi hoàn tất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *