Hướng dẫn thay đổi trang chủ

Hướng dẫn thay đổi Slide

Di hcuoojt phần Sửa trang -> Edit with UX Builder

 1. Kích đúp chuột vào Banner cần thay đổi.
 2. Bảng bên trái hiện ra tích chọn vào Change media để tải ảnh từ máy tính lên thay đổi
 3. Sau khi thay đổi click và Apply -> Update
 4. Tích chọn các ô nhỏ phía trên để thay đổi các hình ảnh khác và làm tương tự từ Bước 1 đến Bước 3
 5. Apply -> Update để hoàn tất thay đổi

Thay đổi nội dung TEXT Trang chủ

 1. Tích đúp vào các nội dung cần thay đổi như hình
 2. Thay đổi nội dung tại bảng bên trái hiện ra
 3. OK -> Apply -> Update sau khi thay đổi hoàn thành

Thay đổi hình ảnh ngoài Trang chủ

 1. Kích đúp chuột vào hình ảnh cần thay đổi
 2. Change media để tải ảnh từng máy tính lên
 3. Apply -> Update để hoàn tất!

Thay đổi ảnh đối tác

 1. Kích đúp chuột vào Gallery hình ảnh
 2. Chọn Edit Gallery
 3. Thêm vào Gallery
 4. Tải tệp tin lên
 5. Chọn tập tin: Tải hình ảnh từ máy tính lên ( Kích thước: 200×200 hoặc 200×120 )
 6. Apply -> Update sau khi thêm vào thành công
 7. Sửa thư viện: Tích vào dấu [X] trên mỗi ảnh để xóa hình ảnh không sử dụng

Thay đổi nội dung Thông tin liên hệ Footer

Truy cập quản trị /wp-admin

Giao diện -> Widget -> Footer 1

 1. Giao diện
 2. Widget
 3. Footer 1 -> Thông tin liên hệ
 4. Thay đổi nội dung
 5. Lưu thay đổi

Giới thiệu: Tương tư như trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *