Hướng dẫn đăng sản phẩm có biến thể tùy chọn

Trước tiên để sản phẩm có biển thể

Ví dụ như sản phẩm có:

  • Màu sắc
  • Khối lượng
  • Kích thước
  • Chất liệu
  • Xuất xứ

Bước 1.

Truy cập Sản phẩm -> Các thuộc tính

(1) Tên: Điền tên thuộc tính cần thêm.

(2) Loại: Nếu thuộc tính là Màu sắc thì chọn là Color – Nếu là thông số kĩ thuật hoặc chất liệu thì không cần chọn

(3) Thêm thuộc tính để lưu lại

Sau khi đã lưu lại. Nhìn sang bên phải và chọn “(1) Cấu hình chủng loại của thuộc tính sản phẩm”

(2) Nhập tên màu sắc cần thêm vào

(3) Chọn màu đúng với màu sắc muốn thêm (Ví dụ thêm màu đen thì chọn màu đen)

(4) Thêm mới màu sắc để lưu lại

Lưu ý: Với các thuộc tính khác không cần chọn (3) Chỉ cần nhập tên thuộc tính cần thêm rồi thêm mới là thành công!

Sau khi đã thêm sẵn thuộc tính như vậy. Đăng sản phẩm mới có thuộc tính làm các bước như sau:

Ta tạo sản phẩm mới như bình thường. Tại mục Dữ liệu sản phẩm

(1) Tại Dữ liệu sản phẩm

(2) Chọn mũi tên và chọn (3) Sản phẩm có biến thể

Sau khi chọn “Sản phẩm có biển thể”

(1) Chọn Các thuộc tính

(2) Tùy chỉnh thuộc tính sản phẩm

(3) Chọn màu sắc

Chọn Màu sắc -> Thêm (1)

(2) Tích chọn Dùng cho nhiều biến thể

(3) Select all nếu như sản phẩm có đủ tất cả các màu có sẵn. Hoặc chọn dấu cạnh Đen, Đỏ, Trắng để xóa đi nếu như sản phẩm không có màu đó.

(4) Lưu thuộc tính để hoàn tất.

Sau khi Lưu thuộc tính

Chọn (1) Các biến thể như hình

(2) Chọn mũi tên và chọn (3) Tạo biển thể từ tất cả thuộc tính -> Click nút đi -> Ok

Sau khi Click OK sẽ ra 1 bảng như hình

Di chuột vào phần hiện ra như hình và chọn mũi tên như hình (1)

Sau khi chọn mũi tên thì 1 bảng sẽ hiện ra như hình bên dưới

(1) Chọn ảnh đại diên khác cho màu đen. Ví dụ khi click vào chọn màu đen thì sản phẩm sẽ hiển thị ảnh đại diện màu đen, Click vào màu trắng sẽ hiển thị hỉnh ảnh sản phẩm có màu trắng.

(2) Giá thường: Là giá bán của sản phẩm dành riêng cho màu đó

(3) Giá ưu đãi: Chính là giá khi đã giảm. Ví dụ giá bán là 2000000 Giá ưu đãi là 1800000 thì gõ 1800000 tại ô (3) này

Các thuộc tính màu còn lại làm tương tự.

Sau khi đã điền đủ thông tinh cho các thuộc tính -> Chọn Lưu thay đổi để lưu lại

-> Cập nhật bài viết để xuất bản sản phẩm.