Hướng dẫn thay đổi Menu

Hướng dẫn thay đổi Menu và thêm mới Menu

*Lưu ý: Vì đây thao tác khá phức tạp trong quan trị website WordPress. Vì vậy để không làm vỡ giao diện Website, Qúy Khách Hàng nên liên hệ với kĩ thuật Vinatech để được hỗ trợ chỉnh sửa nội dung Menu.

(1) – Ngoài trang chủ hay bất kể vị trí nào trong Trên Website, khi thay đổi Menu – chọn Menu trên thanh ngang trên cùng như hình (1)

(2) – Khi chuyển vào trang trong như hình ảnh bên dưới. Muốn hiển thị Danh mục sản phẩm (2) hoặc Chuyên mục muốn hiển thị trên Menu -> Click vào mũi tên (2) -> Tích chọn Danh mục, Chuyên mục như hình mũi tên (3)

(4) – Thêm vào Menu – Là các Danh mục hay Chuyên mục sẽ được thêm vào và phía bên dưới cùng khoảng trắng bên phải.

(5) – (6) – Giữ chuột và kéo thả các mục muốn xuất hiện ở vị trí trên Menu Ví dụ Tủ điện thuộc mục Sản phẩm -> Giữ chuột mục tủ điện vào kéo sang phải 1 nhịp. Tương tự Trạm biến áp thuộc mục Tủ điện cũng kéo sang phải như hình mình hoa dưới.

Sau khi thay đổi như mong muốn, Tích chọn Lưu Menu góc phải bên dưới để lưu lại

Để xóa các Danh mục và Chuyên mục không muốn xuất hiện trên Menu

(1) – Tích chọn Chọn hàng loạt

(2) – Tích chọn các danh mục không muốn hiển thị ra ngoài menu

(3) – Xóa những mục đã chọn

(4) Lưu Menu để hoàn tất

 

Hướng dẫn thêm mới 1 MENU KHÁC

Bước 1: Truy cập trang quản trị -> Giao diện -> Menu như hình

Bước 2: Tạo menu mới

Bước 3: Nhập tên bất kì cho Menu (1) Đặt tên dễ nhớ/.

Bước 4: Tạo trình đơn (2)

Bước 5: Tích chọn 2 ô như hình (1)

Bước 6: Tích chọn 1 Liên kết bất kì như hình (2)

Bước 7: Thêm vào Menu (3)

Bước 8: TÍch chọn vào mũi tên (1)

Bước 9: Tích chọn Xem tất cả (2)

Bước 10: Chọn tất cả (3)

Bước 11: Thêm vào menu (4)

Hình ảnh sau khi thêm toàn bộ các Menu cần thiết (1)

Bước 12: Di chuột vào Menu cần thay, giữ nút chuột trái và kéo sang phải để thể hiện là mục con (1) (2) (3)

Ví dụ:

  • Website bán hàng có mục nhỏ là Website bất động sản -> Giữ chuột menu Website bất động sản và kéo sang phải như hình (1)
  • Website Dịch vụ nằm trên Website Du lịch -> Giữ chuột Website Dịch vụ và kéo lên trên đầu Website Du lịch

Bước 13: Click vào Lưu menu để hoàn tất