Hướng dẫn thay đổi Menu

Hướng dẫn thay đổi Menu

*Lưu ý: Vì đây thao tác khá phức tạp trong quan trị website WordPress. Vì vậy để không làm vỡ giao diện Website, Qúy Khách Hàng nên liên hệ với kĩ thuật Vinatech để được hỗ trợ chỉnh sửa nội dung Menu.

Bước 1: Truy cập trang quản trị -> Giao diện -> Menu như hình

Bước 2: Tạo menu mới

Bước 3: Nhập tên bất kì cho Menu (1) Đặt tên dễ nhớ/.

Bước 4: Tạo trình đơn (2)

Bước 5: Tích chọn 2 ô như hình (1)

Bước 6: Tích chọn 1 Liên kết bất kì như hình (2)

Bước 7: Thêm vào Menu (3)

Bước 8: TÍch chọn vào mũi tên (1)

Bước 9: Tích chọn Xem tất cả (2)

Bước 10: Chọn tất cả (3)

Bước 11: Thêm vào menu (4)

Hình ảnh sau khi thêm toàn bộ các Menu cần thiết (1)

Bước 12: Di chuột vào Menu cần thay, giữ nút chuột trái và kéo sang phải để thể hiện là mục con (1) (2) (3)

Ví dụ:

  • Website bán hàng có mục nhỏ là Website bất động sản -> Giữ chuột menu Website bất động sản và kéo sang phải như hình (1)
  • Website Dịch vụ nằm trên Website Du lịch -> Giữ chuột Website Dịch vụ và kéo lên trên đầu Website Du lịch

Bước 13: Click vào Lưu menu để hoàn tất