Hướng dẫn thay đổi số điện thoại liên hệ nhanh

Hướng dẫn thay đổi số điện thoại liên hệ nhanh

Trong Admin – Chọn Liên Hệ Nhanh (1)

Bước 2: Chèn số điện thoại

– Số Zalo

– Link Facebook (https://www.facebook.com/buiclassichn) – Ví dụ link Facebook Chọn buiclassichn

Bước 3: Tích chọn Máy tính và Điện thoại

Bước 4: Lưu cài đặt