Hướng dẫn đăng sản phẩm

LÀM THEO THỨ TỰ 1 -> 12

 1. Sản phẩm
 2. Thêm mới sản phẩm
 3. Nhập tiêu đề sản phẩm
 4. Nhập nội dung mô tả dài của sản phẩm
 5. Thêm ảnh vào bài viết mô tả dài của sản phẩm
 6. Mô tả ngắn của sản phẩm
 7. Thêm ảnh cho mô tả ngắn (Không khuyến khích thêm ảnh mục mô tả ngắn)
 8. Thêm giá cho sản phẩm nếu để giá: Ví dụ sản phẩm có giá là 5.000.000 đ -> Nhập 5000000 là được
 9. Thêm ảnh đại diện cho sản phẩm
 10. Thêm ảnh góc cạnh khác của sản phẩm
 11. Sản phẩm thuộc mục nào tích vào mục ấy
 12. Đăng – Để xuất bản sản phẩm.